Obnovenú webovú stránku diecézy nájdete tu: munkacs-diocese.org/slo

Poświęcenie kościoła w Podpolozziu

W niedzielę 22 lipca 2018 roku, w wiosce Podpolozzia na Ukrainie, na Zakarpaciu, gdzie pracują Salwatorianie od 2010 roku, odbyło się poświęcenie nowego kościoła. Głównym celebransem uroczystości był ordynariusz diecezji mukaczewskiej JE bp Antoni Majnek. W uroczystej liturgii uczestniczyli goście z Polski: ks. Józef Figiel SDS Prowincjał Salwatorianów i ks. Leszek Kopiec dyrektor Wydawnictwa Salwator. Obecni byli również miejscowi duszpasterze: ks. Tomasz Koza SDS i ks. Antoni Zięba SDS.

Čítať celý článok...

 

Kresťania na ceste k jednote

V dňoch 9. –13. mája sa v Castelgandolfe (Rím) konal Ekumenický týždeň. Pod záštitou Hnutia fokoláre sa zišlo asi 700 kresťanov zo 70 cirkví a cirkevných spoločenstiev z celého sveta. Medzi delegáciami boli i Slovenská, Ruská a Ukrajinská. Atmosféru stretnutia možno výstižne opísať ako spoločenstvo, v ktorom je prítomný sám Ježiš, lebo je splnená podmienka „zhromaždení v jeho mene“, lebo sú „jedného srdca a jednej duše“.

Čítať celý článok...

 

Modlitba k sv. Cyrilovi a Metodovi

Svätý Cyril a Metod, vy ste vyviedli našich predkov z temnoty pohanstva, priviedli ste ich k pravej viere v Ježiša Krista a teraz sa s nimi radujete vo večnej sláve.

Oslavujeme Boha, že tak bohato odmenil vašu neúnavnú horlivosť v ohlasovaní evanjelia.

Pokorne ďakujeme nebeskému Otcovi, že vašou apoštolskou činnosťou začlenil náš národ do svojej Cirkvi.

Orodujte u Boha za slovenský národ.

Čítať celý článok...

 

Naozaj potrebujeme rok milosrdenstva?

V jednej škole si žiaci vypočuli evanjeliové podobenstvo o márnotratnom synovi. Potom dostali za úlohu prerozprávať ho na súčasné pomery. Viacerí vec pochopili tak, že majetný otec synovi odpustil, ale prísne ho potrestal a zaradil do tvrdej práce medzi svojich zamestnancov, aby sa naučil šetriť a neutrácať rodinný majetok.

Milosrdenstvo Otca, vyjadrené v podobenstve, nie je ľahké správne rozumieť. Sme totiž jeho adresátmi a ono nás napriamuje na vysoké Božské plány, a nie iba na zámery ľudské. Tým  Božským cieľom je všeobecná láska a jednota: „ako v nebi, tak i na zemi“.

Čítať celý článok...

 

Nebojme sa byť dobrými

Aký to má zmysel: „byť dobrým, .... – stále niečo robiť pre iných, .... – byť pokorným, pomáhať, ... veď aj druhý by mohol niečo zrobiť pre mňa, .... – prečo stále ja, musím začínať?“

Často krát si kladiem tieto, alebo podobné otázky, zvlášť vtedy, keď sa domáham spravodlivosti, alebo vďačnosti od iných. Áno, veď som človek a dakde vo vnútri túžim, aby si niekto všimol moju prácu.

Čítať celý článok...

 

Mimoriadny jubilejný rok milosrdenstva

Tradícia milostivých rokov začala už v Starom zákone. Vyviera z Božej lásky k človeku, ktorá je vždy prekvapivá a radostná, ako spev anjelov v Betleheme.

Samotné slovo milosrdenstvo sa vyskytuje vo Svätom Písme mnohonásobne a často i v liturgii omše a sviatostí, napríklad v  Tridentskom omšovom misále je to 412 krát. I v byzantskej liturgii je mnoho tropárov, ktoré vyjadrujú vďaku, že zmŕtvychvstalý Pán preukázal svetu veľké milosrdenstvo.

Čítať celý článok...

 
Viac článkov...
Štatistiky
Počet zobrazení obsahu : 486715
Mukačvská Diecéza Rímsko Katolíckej Cirkvi
Kto je online:
Máme online 2 hostí 
Exchange Hosted