Obnovenú webovú stránku diecézy nájdete tu: munkacs-diocese.org/slo

Posolstvo Svätého Otca na Pôstne obdobie 2014

Stal sa chudobným, aby sme sa jeho chudobou obohatili (porov. 2 Kor 8, 9)

Drahí bratia a sestry,

keďže sa blíži Veľká noc, chcel by som vám ponúknuť niekoľko myšlienok, ktoré by vám – ako jednotlivcom i spoločenstvám – mohli pomôcť na ceste obrátenia. Tieto zamyslenia sú inšpirované slovami svätého Pavla: „Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili“ (2 Kor 8, 9). Apoštol to napísal kresťanom v Korinte, aby ich povzbudil do veľkodušnej pomoci veriacim v Jeruzaleme, ktorí trpeli núdzu. Čo znamenajú tieto slová svätého Pavla pre nás, dnešných kresťanov? Čo pre nás znamená výzva na chudobu a život v evanjeliovej chudobe?

Čítať celý článok...

 

S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme, že dňa 11. decembra 2011 v Košiciach, vo veku 55 rokov, zaopatrená sviatosťami zomrela Sestra Oľga  Pavlovičová, DKL Narodila sa  6. septembra 1956 v Siladiciach.

Čítať celý článok...

 
Z rozhovoru otca biskupa Antala Majneka o kňazskej vysviacke


Pri príležitosti kňazskej vysviacky si zvykneme my, kňazi, zaspomínať na prvé volanie, ktoré sme počuli v detstve, alebo neskôr vo svojom srdci: keď sa nás dotkol Pán Ježiš, jeho volanie, keď sme pocítili túžbu byť v jeho službe, k užšiemu nasledovaniu, a keď sme sa rozhodli pre neho. Aj evanjelista svätý Ján nás všetkých upozorňuje, aby sme sa znovu a znovu vrátili k tej prvej láske, keď sme s detskou, mladíckou horlivosťou, čistou láskou milovali Pána Boha a jeho Syna Ježiša Krista.

Čítať celý článok...

 
Pochod života v Mukačeve – ekumenická manifestácia proti potratom

    V našej farnosti pracuje hnutie na ochranu života, ktoré vzniklo na podnet diecézneho biskupa Antala Majneka. Prví aktivisti boli maďari a ukrajinci – zo začiatku sa schádzali na spoločné modlitby, neskôr začali rôzne činnosti, prednášky v školách i v iných zoskupeniach.

Čítať celý článok...

 
Konferencia v Aknaslatine


V dňoch 7.-9. mája 2010 sa pod vedením Mukačevskej diecéznej charity sv.Martina a Zakarpatskej františkánskej misie v Solotvine konala konferencia „Solidarita v službe lásky“. Pozvaní boli vedúci sociálnych a školiacich občianskych organizácií, pracovníci a dobrovoľníci z Maďarska a Zakarpatia. Počas niekoľkých dní sa mohli zúčastniť na odborných prednáškach.

Čítať celý článok...

 
„Svetlo a radosť“ – otvorenie zakarpatskej dielne na výrobu sviec
Rozhovor so Štefanom Szabom    

Dielňa na výrobu sviec je prvou príležitosťou zamestnania na Zakarpatí pre neplnoprávnych občanov a poskytuje im príležitosť zmysluplne využívať čas. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 17.4.2010 vo Vyškove na hornej Tise. K založeniu ustanovizne pomohla Diecézna charita sv.Martina.

Čítať celý článok...

 
Viac článkov...
Štatistiky
Počet zobrazení obsahu : 486706
Mukačvská Diecéza Rímsko Katolíckej Cirkvi
Kto je online:
Máme online 5 hostí 
Hosted Exchange