Obnovenú webovú stránku diecézy nájdete tu: munkacs-diocese.org/slo

Otvorenie Jubilejného roka sv. Martina v Mukačevskej diecéze

V deň sv. Martina, 11. novembra 2015, v katedrálnom chráme v sídle diecézy slúžil slávnostnú sv. omšu kardinál Piero Marini a miestny ordinár otec biskup Antal Majnek osobitnou modlitou otvoril jubilejný rok nášho patróna. Na záver slávnosti, ako sa už stalo tradíciou, odovzdaliocenenia sv. Martina, tentoraz dvom pracovníčkam diecéznej charity a katechétke z Berehova.
Slávnostné záverečné požehnanie udelil prítomným kardinál Marini relikviou tohto svätca.

Čítať celý článok...

 

Posviacka kostola v Bobovom

V nedeľu 23. novembra 2015 otec biskup Antal Majnek posvätil novovybudovaný kostol v obci Bobove.
Na začiatku slávnosti miestny kurátor v krátkosti poinformoval prítomných o priebehu prác od roku 1999 a o mnohých prekážkach, ktoré sa spoločným úsilím podarilo prekonať, napr. keď povodeň v r. 2001 zničila pripravený stavebný materiál a pod.

Čítať celý článok...

 

Brána milosrdenstva v Mukačeve otvorená

13. decembra 2015 otec biskup Antal Majnek otvoril Jubilejný rok milosrdenstva v našej diecéze.
Početní veriaci sa zhromaždili pri vchode do kaplnky sv. Jozefa. Za bránu milosrdenstva bol určený bočný vchod do katedrály v bezprostrednej blízkosti kaplnky, ktorá je vlastne presbytériom starobylého chrámu zo 14. storočia. Po modlitbách a prosbách obrad pokračoval otvorením brány, cez ktorú otec biskup vošiel ako prvý, za ním vošli ostatní prítomní a nasledovala sv. omša.

Čítať celý článok...

 

V Gruzínsku otvorili Svätú bránu bez kostola a múrov

Gruzínsko 13. januára 2016. roku  – V decembri minulého roku požehnal apoštolský administrátor oblasti Kaukazu biskup Giuseppe Pasotto celkom neobyčajnú Svätú bránu. Svätú bránu v gruzínskom meste Rustavi totiž tvorí iba zárubňa a dvere postavené na voľnom priestranstve, bez kostola či múrov.

Čítať celý článok...

 

Nový apoštolský nuncius na Ukrajine

Stal sa ním kardinál Claudio Gugerotti z Talianska, vysvätený na kňaza v r. 1982, od r. 2001 v diplomatických službách Vatikánu (apoštolský nuncius v Gruzínsku, Azerbajdžane, Arménsku, od r. 2011 v Bielorusku). Z poverenia pápeža Františka má od 13. novembra 2015 reprezentovať Vatikán na Ukrajine.

Čítať celý článok...

 

Prvé stretnutie Ekumény Košice a Ekumény Mukačevo v Zakarpatskom Sinjaku  Miluj cirkev blížneho ako svoju

Hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou je náročná na precestovanie, lebo je spojené s dlhými pasovými a colnými kontrolami. V histórii sa to menilo, so Zakarpatím sme patrili do jedného štátneho útvaru – Rakúsko – Uhorska i Československa. Zvlášť obťažné spojenie tu bolo v totalitných podmienkach. Práve v tom čase začal tu pulzovať život, ovplyvnený charizmou jednoty, dnes už rozšírený po celom svete. Na Slovensku sme dostali „ideál vzájomnej lásky a jednoty“ počas Pražskej jari, r. 1968, a chceli sme ho priniesť i na Ukrajinu. Vtedy sa ako jediný možný spôsob ukázali rodinné styky, preto prichádzajú zo Slovenska jednotlivci s cieľom žiť Božie slovo a vzájomnú lásku. Od pádu komunizmu sa kontakty stali novými, pravidelnými a systematickými. Potrebujeme sa navzájom, lebo jednotu kresťanov potrebuje svet, ktorý treba duchovne liečiť. Preto aj Ekumenické spoločenstvo v Košiciach s radosťou prijíma a odovzdáva skúsenosti a spolupracuje s ekuménou v Zakarpatí.

Čítať celý článok...

 
Viac článkov...
Štatistiky
Počet zobrazení obsahu : 486701
Mukačvská Diecéza Rímsko Katolíckej Cirkvi
Kto je online:
Máme online 4 hostí 
Exchange Hosting