Egyházmegyénk megújult honlapja: munkacs-diocese.org/hu

Fatimai jubileumi év

Amit Fatimáról minden katolikusnak tudnia kell

fatimarolHonnan ered a Fatima név? Hogyan történt a napcsoda? Mire vonatkozik a három fatimai titok? A legfontosabb tudnivalókra szorítkozunk.
A portugáliai Fatimában 1917. május 13. és október 13. között hat alkalommal megjelent a Szűzanya három kisgyermeknek: a 10 éves Lúciának és két unokatestvérének, a 9 éves Ferencnek és a 7 éves Jácintának.

 

Martin Ferenc élete

ferencMartin Ferenc 8 éves volt, mikor az angyal-jelenések megkezdődtek, Isten Anyjának megjelenésekor pedig 9. Nagyon különbözött húgától, Jácintától; arcvonásai és vallásossága sem hasonlított húgára.

A többi fiúhoz hasonlóan szeretett fára mászni, furulyázni, énekelni; mindenben gyerekesen viselkedett. Lúcia feljegyzéseiben úgy említi őt, mint aki engedelmes és gyengéd természetű volt.

 

Martin Jácinta élete

jacintaJácinta volt a legfiatalabb kis pásztorlány, akinek megjelent az angyal és a Szűzanya. Testvérétől, Ferenctől eltérően eleven, barátságos volt, szeretett énekelni, táncolni és játszani. Bár a kislány nehéz természetű, sértődékeny volt, de jószívű; nagy vágy élt benne, hogy Jézust a szívébe fogadja a szentáldozásban.

A jelenéskor Jácinta 6 éves volt, s fiatal kora ellenére Lúciával és Ferenccel együtt teljesítette a Szűzanya kérését. Tudomásunk szerint Jácinta a következőket ismerte meg a jelenések során:

 

AZ UKRAJNAI RÓMAI KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE
A FATIMAI JELENÉSEK SZÁZADIK ÉVFORDÚLÓJÁVAL KAPCSOLATOS JUBILEUMI ÉV ALKALMÁBÓL

„Az Én Szeplőtelen Szívem lesz a te
menedéked és utad, mely elvezett Istenhez”.

Tisztelt Papok és Istennek szentelt Személyek!
Istenben Szeretett Testvéreim!

Elkezdve a Fatimai jelenések századik évfordulójának ünneplését, emlékezzünk II. János Pálra, gondolatban és szívben elmélyülve az ő pápaságának nagyságán és tanításának gazdagságán. Mindnyájan tisztában vagyunk azzal,  hogy 1981. május 13-a, az ellene elkövetett gyilkossági kísérlet napja, az egész világ figyelmét a Fatimai Szűzanya Üzeneteire irányította. Ugyanúgy április 2-ka, az ő halálának napja, a hónap első szombatja, különleges jel számunkra. Hiszen II. János Pál tanítása szerint, semmi sem véletlen, minden Isten Gondviselésének a terve szerint történik. Ebben a jubileumi évben tekintsünk újra Fatimára a hit fényében.  

 

Fatima üzenete

Belépvén a harmadik évezredbe, II. János Pál pápa elhatározta, hogy nyilvánosságra hozza a "fatimai titok" harmadik részének szövegét. A 20. századnak, az emberi történelem egyik leggyötrelmesebb századának drámai és véres eseményei után, melyek "a földön járó édes Krisztus" elleni merényletben érték el csúcspontjukat, lehull a lepel egy valóságról, mely történelmet formál és mélységében értelmezi azt, olyan lelki dimenzióban, amelyet a mai - gyakran racionalizmussal fertőzött - közgondolkodás nem akar elfogadni.

Tovább >>>

 
Statisztika
Eddigi látogatók : 1634914
Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye
Jelenleg a honlapon
Oldalainkat 2 vendég böngészi