Egyházmegyénk megújult honlapja: munkacs-diocese.org/hu

Az Evangélium örömének éve

Az evangélium öröme kezdetű apostoli buzdítása
az evangélium hirdetéséről a mai világban

Evangelii gaudium

Ferenc pápa
Az evangélium öröme kezdetű apostoli buzdítása

a püspököknek, a papoknak és diakónusoknak,
az Istennek szentelt személyeknek és a világi hívőknek

az evangélium hirdetéséről a mai világban

1. Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak Jézussal. Akik engedik, hogy üdvözítse őket, azok megszabadulnak a bűntől, a szomorúságtól, a belső ürességtől és az elszigetelődéstől. Jézus Krisztussal mindig megszületik és újjászületik az öröm. Ebben a buzdításban a keresztény hívekhez szeretnék fordulni, hogy meghívjam őket egy olyan új evangelizáló korszakra, amelyet ez az öröm jellemez, és irányt mutassak az Egyház útjának a következő évekre.

tovább a teljes szöveghez >>>

 

Ferenc pápa a megszenvedett örömről

A pápa május 30-án reggel a Szent Márta-házban bemutatott szentmisén a keresztény örömről beszélt, amelyet nem lehet megvásárolni, hanem csak a Szentlélek ajándékaként kaphatjuk meg – tudósít a Vatikáni Rádió.

Az Apostolok Cselekedeteiben (18,9–18) olvasott szakaszból kiindulva Ferenc pápa megállapította: „Szent Pál nagyon bátor volt, mert erejét az Úrból merítette". A Szentatya homíliájának középpontjában a keresztény öröm állt. Mindnyájunkkal megtörténik életünkben, hogy egy kicsit félünk – fejtette ki a pápa. Feltesszük a kérdést, hogy nem lenne-e jobb kissé leszállítani a színvonalat és kevésbé kereszténynek lenni, kompromisszumot keresve a világgal.

 

Mi is valójában az életöröm?

Március 23. és 25. között rendezték meg az albániai Tiranában azt az egyetemi pasztorációval foglalkozó találkozót, melyet az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) Hitoktatás, Iskolák és Egyetemek Bizottsága szervezett „Mi is valójában az életöröm?” címmel.

 

Az öröm elindít a lét perifériájára

Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításáról Maria Voce, a Fokoláre mozgalom elnöke egészen röviden így szól:„mindenre kiterjed. Az egész emberi életet átfogóan tekint a keresztényre, aki Isten népének része, ezért maga is evangelizál."

 

Az Evangélium öröme

A keresztény ember öröme akkor lesz teljessé, amikor hitét és örömét megosztja másokkal. A hithirdetés nerr erkölcsi parancsok sürgetése, nem is valami bölcseleti világnézet másokra kényszerítése, hanem az örvende tes evangéliumi hit megosztása.

Ferenc pápa első apostoli buzdításának címe: Evangelii ga-udium. Magyarul: „az evangélium öröme”. Minthogy pedig a görög „evangelion”-szó „örömhírt” jelent, a pápa iratának címét így is megfogalmazhatnánk: „Az örömhír öröme.”

 

„Nagy örömet hirdetek nektek!”

A XVI. Benedek pápa által meghirdetett hit éve múlt hónapban befejeződött, de ez nem jelenti azt, hogy a hit gyakorlását is befejeztük. Ellenkezőleg: hitünkben elmélyültünk, hála Istennek és annak a sok kegyelemnek, amit ő ebben az időszakban ránk árasztott a szentmiséken, lelkigyakorlatokon, zarándoklatokon és minden imádkozó, böjtölő, türelmesen szenvedő emberen keresztül.
A papokkal és a nővérekkel beszélgetve jött a gondolat, hogy folytatni kellene ezt a kegyelmi időszakot. Milyen ajándékok forrásoznak az élő hitből? Több szép ötlet született ebből az együtt-gondolkodásból, ezek közül választottam azt, amit maga pápa urunk nemrég megjelent könyvében meghirdetett: Evangelii Gaudium – az evangélium öröme!

 
Statisztika
Eddigi látogatók : 1633567
Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye
Jelenleg a honlapon
Oldalainkat 46 vendég böngészi