Egyházmegyénk megújult honlapja: munkacs-diocese.org/hu

Papszentelés egyházmegyénkben

2017. július 1-jén Majnek Antal püspök a munkácsi székesegyházban pappá szentelte Gerzánics Szergej diakónust. Egyházmegyénk új papja másnap, július 2-án szülőfalujában, az Ungvári járásbeli Mélyúton (Hliboke) mutatta be első szentmiséjét.

 

 

Kettős ünnep Nagybakoson

132894Kettős ünnepre gyűltek össze a hívek július elsején a nagybakosi római katolikus templom udvarán. A nagyszabású rendezvény keretében megemlékeztek Szent László magyar királyról, akinek trónra lépésének 940. és szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából 2017-ben emlékévet hirdetett a magyar kormány. Ezenkívül nem kevésbé fontos az egyházközség életében a templomuk felszentelésének huszadik évfordulója. A jubileumi búcsúra Kárpátalja számos településéről érkeztek hívek, hiszen a nagybakosi templom Kárpátalja egyetlen Szent László-temploma.

 

Lazarista papszentelés Munkácson

Pappá szentelte Jan Vakulcsak turjaremetei származású lazarista szerzetest Majnek Antal püspök. Az ünnepi eseményre Munkácson, egyházmegyénk székesegyházában került sor június 24-én. A szentelésre Munkácsra érkezett Jan Tchop CM, a provincia elöljárója, Mihajlo Talapkanics CM provinciai titkár és Anatolij Tovkan CM, a kijevi rendház elöljárója, a szeminaristák igazgatója is (közülük a két utóbbi szintén kárpátaljai), akik együtt mutatták be a szentmisét a püspök atyával és a jelenlévő lazarista papokkal.

 

Megjelent a Munkácsi Egyházmegye
Új Hajtás c. katolikus lap XXII. évfolyam 5. száma!

NUH05Color-1

   Röviden a tartalomból:

   A fatimai jubileumi év megnyitása

   IV. Egyházmegyei családi nap Beregszászban

   Szent László király ünneplése Nagyváradon

   Chira Sándor püspök emlékezete (2. rész)

   Krisztus Urunk az Eucharisztiában – imádjuk és vegyük Őt magunkhoz!

Erről és még sok minden másról olvashat az Új Hajtás honlapján: www.ujhajtas.net.ua

 

Katolikus cigányok találkozója Visken

Idén is megtartották egyházmegyénk cigány híveinek találkozóját, melynek a Felső-Tisza-vidéki Visk temploma adott otthont június 10-én. Több mint kétszáz hívő érkezett a különböző táborokból: Gálocsból, Koncházáról, Homokról, Pósaházáról, Beregújfaluból és természetesen Viskről.

 

Ifjúsági találkozó Munkácson

Idén május 9-én rendezték meg Munkácson a kárpátaljai római katolikus fiatalok ifjúsági találkozóját, melyen közel 100 fiatal vett részt. A rendezvénynek a Munkácsi Szent István Líceum adott otthont, ahová több egyházközségből érkeztek a fiatalok. A találkozó gyakorlati lebonyolítását a Szent Márton Egyesület munkatársai és animátorai, valamint a líceum diákjai végezték.

 

FERENC PÁPA ÜZENETE
A HIVATÁSOK 54. VILÁGNAPJÁRA
 
A Lélek indít bennünket küldetésünkre

OTHER736582 ArticoloKedves Testvérek!

Az utóbbi években módunk volt elmélkedni a keresztény hivatás két vetületéről: egyrészt a felhívásról, hogy “lépjünk ki önmagunkból”, hogy meghalljuk az Úr hangját, másrészt az egyházi közösség fontosságáról, amely kiemelkedő helye az Istentől eredő hivatás születésének, táplálásának és kifejezésre juttatásának.

Most, a Hivatások 54. Világnapján a keresztény hivatás missziós dimenziójáról szeretnék elmélkedni. Aki engedte, hogy magával ragadja őt Isten szava és Jézus nyomába szegődött, csakhamar felfedezi magában az elnyomhatatlan vágyat, hogy továbbadja a Jó Hírt testvéreinek az evangelizáció útján és a karitatív szolgálat révén. Minden keresztény az Evangélium misszionáriusa! A tanítvány ugyanis nem azért kapja Isten szeretetének ajándékát, hogy őt egyszemélyben megvigasztalja, nem az a feladata, hogy csupán önmagát hordozza, vagy egy vállalat érdekeit képviselje, hanem egyszerűen megérinti és átalakítja annak öröme, hogy megérzi Isten szeretetét és nem képes ezt a tapasztalatot önmagában tartani: “Az evangélium öröme, mely betölti a tanítványok közösségének életét, missziós öröm” (Evangelii gaudium apostoli buzdítás, 21).

 

AZ UKRAJNAI RÓMAI KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE
A FATIMAI JELENÉSEK SZÁZADIK ÉVFORDÚLÓJÁVAL KAPCSOLATOS JUBILEUMI ÉV ALKALMÁBÓL

„Az Én Szeplőtelen Szívem lesz a te
menedéked és utad, mely elvezett Istenhez”.

Tisztelt Papok és Istennek szentelt Személyek!
Istenben Szeretett Testvéreim!

Elkezdve a Fatimai jelenések századik évfordulójának ünneplését, emlékezzünk II. János Pálra, gondolatban és szívben elmélyülve az ő pápaságának nagyságán és tanításának gazdagságán. Mindnyájan tisztában vagyunk azzal,  hogy 1981. május 13-a, az ellene elkövetett gyilkossági kísérlet napja, az egész világ figyelmét a Fatimai Szűzanya Üzeneteire irányította. Ugyanúgy április 2-ka, az ő halálának napja, a hónap első szombatja, különleges jel számunkra. Hiszen II. János Pál tanítása szerint, semmi sem véletlen, minden Isten Gondviselésének a terve szerint történik. Ebben a jubileumi évben tekintsünk újra Fatimára a hit fényében.  

 

Örökfogadalom a pósaházi Szent József nővéreknél

Ez év április 22-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapjának előestéjén Pósaházán, a Szent József nővérek Kongregációjában letette örökfogadalmát az első, Ukrajnából származó szerzetesnővér.

Ünnepi hangulatban, tele érzésekkel, könnyekkel és örömmel telt a szentmise, melyet Majnek Antal megyéspüspök mutatott be több pappal, köztük Josef Trunk pósaházi plébánossal és Dmitro Lesko atyával együtt. Krisztina Timurscsina nővér rokonai és barátai jelenlétében, az általános főnöknő, Simona Burger előtt megerősítette azt a döntését, hogy életét Isten szolgálatára szenteli. A német származású Simona anya Franciaországból érkezett erre az eseményre a Kongregáció Általános Tanácsának képviselőjével, Marie Louise nővérrel együtt.

 

Utolsóból első

Hoellenfahrt 3Minden reményünk alapja a Názáreti Jézus halálból való föltámadása! Aki ezt nem hiszi, annak optimizmusa hamar elapad az élet fájdalmas próbatételei után. Ha Jézus föltámadásában kételkedünk, akkor a saját testünk feltámadásában sem fogunk hinni. Milyen bölcs az Úr Jézus pedagógiája, aki a hatalmasokat megalázza, de a kicsinyeket fölemeli (vö. Lk 1,52). Hol vannak a történelem Pilátusai és Heródesei?!  Nem tudjuk… De azt igen, hogy az Úr megvetett és halálra üldözött hívei az Isten Országába jutottak, hiszen azt mondta nekik: „elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok” (Jn 14,3). Jézus Urunk nem a múltját nézi az embernek, hanem inkább azt, hogy most kiben bízik, kit szeret, s mik a szívbéli vágyai. Amennyiben megutálja eddigi hazug és önző életét, s az igaz, szeretetteljes életre vágyik, akkor Jézus felkínálja neki a megtisztulás és a megváltás ajándékát – sőt akár ha az utolsók közé tartozott is, mint a jobb lator, meghallja a boldogító hírt: „Még ma velem leszel a paradicsomban!” (Lk 23,43b)

 
További cikkeink...
Statisztika
Eddigi látogatók : 1620050
Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye
Jelenleg a honlapon
Oldalainkat 6 vendég böngészi